khách hàng nói về seacom

Thanh Hoá: Quy trình xử phạt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Thứ Ba / 29/06/2021
Ngày 3/6/2021, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Quyết định số 1874/QĐ-UBND về quy trình xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thuỷ sản và các hành vi vi phạm khác qua hệ thống giám sát tàu cá trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chi cục Thuỷ sản tổ chức bộ phận theo dõi/trực ban phát hiện có dấu hiệu vi phạm, tiến hành vào sổ theo dõi hoặc sổ trực ban, điện thoại đến chủ tàu hoặc người nhà chủ tàu, nhằm cảnh báo hành vi vi phạm và yêu cầu tàu cá thực hiện khắc phục các nội dung cảnh báo (tàu cá vượt ranh giới biển, vi phạm khu vực cấm khai thác, vùng khai thác, không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hoá kết nối thiết bị giám sát hành trình).
Trường hợp mất kết nối do hỏng thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển, bộ phận theo dõi/trực ban hệ thống giám sát tàu cá yêu cầu chủ tàu/người nhà chủ tàu hoặc đề nghị Đài Thông tin Duyên hải thông báo và yêu cầu thuyền trưởng định kỳ báo vị trí tàu cá 6 giờ/lần bằng các thiết bị thông tin liên lạc khác, báo về bộ phận theo dõi/trực ban của Biên phòng tuyến biển hoặc Chi cục Thuỷ sản, để theo dõi và cập nhật thông tin cho đến khi tàu cá về bờ để xử lý theo quy định.
Sau 24h tàu cá chưa thực hiện khắc phục cảnh báo đối với hành vi mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát hành trình trên biển (12h đối với tàu cá có hành vi vượt ranh giới biển, vi phạm khu vực cấm khai thác, vùng khai thác), bộ phận theo dõi/trực ban Hệ thống giám sát tàu cá tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thông báo cho các ban quản lý cảng cá, lực lượng Biên phòng và các địa phương (hoặc các đơn vị liên quan ở tỉnh ngoài, trong trường hợp tàu cá hoạt động ngoài tỉnh), để khi tàu về cảng tiến hành

khách hàng nói về seacom