khách hàng nói về seacom

Thủ tướng chính phủ ra chỉ thị về cơ chế phối hợp liên ngành để quản lý, ngăn chặn tàu cá khai thác IUU

Thứ Hai / 28/06/2021
Ngày 24/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị 17/CT-TTg về cơ chế phối hợp liên ngành giữa các Bộ, ban, ngành và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển trong trao đổi, xử lý thông tin nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ở vùng biển nước ngoài.

Để kiên quyết ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác IUU ở vùng biển nước ngoài, Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp, trao đổi thông tin về công tác quản lý tàu cá, ngư dân hoạt động khai thác hải sản trên biển; kết quả hợp tác về thủy sản, chống khai thác IUU với các nước, tổ chức quốc tế và khu vực.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển phối hợp, trao đổi thông tin về tàu cá của địa phương đã được đăng ký, đăng kiểm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đánh dấu tàu cá; cấp, gia hạn, thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản cũng như tình hình, kết quả xử lý tàu cá, ngư dân địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài và các vụ việc tại địa phương có dấu hiệu môi giới, móc nối đưa người, tàu cá Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Ngoài ra, việc trao đổi, tiếp nhận, xử lý thông tin phải đúng với nhiệm vụ được giao của các đơn vị và phải bảo đảm thông suốt 24/24 giờ trong ngày bằng các phương thức phù hợp với quy định của pháp luật (văn bản, điện thoai, fax, email…).

Chi tiết xem tại đây: Chỉ thị 17

khách hàng nói về seacom